TESSA | Teacher Education in Sub-Saharan Africa (TESSA)

Mtoto huyo alikuja kuitwa EDWARD MORINGE SOKOINE ambapo baba yake aliitwa SOKOINE OLE SEVERE na mama yake aliitwa NAPELEL SINYATI NOOMAYAKI. 3. Elimu. 3.1 Elimu ya Msingi. SOKOINE alisoma Shule ya Msingi Monduli kuanzia mwaka 1949 hadi 1953 na kisha akajiunga na "Monduli Middle School" toka mwaka 1953 hadi 1956. 3.2 Elimu ya Sekondari Naibu Waziri amesema kuanzia Disemba 2015 hadi Septemba 2020, Serikali imeshaajiri walimu 10,666 wa Shule za Msingi na Walimu 7,515 wa Shule za Sekondari na ambapo wamepangwa kwenye maeneo yenye uhitaji mkubwa. Katika swali la msingi mbunge huyo alitaka kujua Serikali inachukua hatua gani kumaliza tatizo la upungufu wa Walimu nchini hasa shule zilizopo maeneo ya vijijini. Katika swali la “Kampeni hii kubwa itahusisha Mikoa yote 26 na itahusu usafi na Utunzaji wa Mazingira kwa ujumla wake ambapo tuzo na zawadi zitatolewa kwa washindi katika ngazi mbalimbali mara baada ya tathmini kufanyika na zawadi zitatolewa wakati wa Siku ya Mazingira Duniani Juni 5 mwaka 2021” Mhe. Jafo alisisitiza. Kampeni hii pia itashindanisha Majiji, Manispaa, Halmashauri za Miji na Majiji, Kata na Serikali kuajiri waalimu 12,000 shule za Msingi na Sekondari sawa na ongezeko la asilimia 13.7 ambapo ujenzi wa vyumba 3,049 unaendelea na ukikamilika idadi ya vyumba vya madarasa kwa shule za Msingi itafikia 128,768. Aidha, amesema serikali imejenga shule mpya za Sekondari 228 na hivyo kuongezeka kutoka shule 4,708 mwaka 2016 hadi 5,330 mwaka 2020. Kwa upande wake, Katibu Mkuu, Ofisi ya Ilitumwa hadi Uingereza, ambapo picha za Duke aliyeshikilia rungu zilichukuliwa na kurudishwa kwa wanakijiji. Picha hizo, kati ya kumbukumbu zingine, bado zinathaminiwa na wanakijiji hadi leo.

[index] [3047] [13464] [23386] [23375] [23201] [17081] [17277] [4835] [20616] [19791]

#