MHSR - slovensko.sk

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail ; Verejnosť (Verejnosť) K bodu Ciele, s. 21 – Komponent 02 – Obnova budov Navrhujeme zvýšiť energetické kritérium na 50% konečnej energie a viac, pričom príspevok bude odstupňovaný podľa dosiahnutej úrovne úspory. K. Galek: Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality je nevyhnutná transformácia energetického sektora. O dosiahnutí uhlíkovej neutrality do roku 2050 a nevyhnutnosti krokov k naplneniu tohto cieľa sa dnes diskutovalo na prestížnom on-line samite, ktorý organizovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v spolupráci s britským predsedníctvom konferencie zmluvných strán OSN o

[index] [22980] [25098] [24373] [6301] [17165] [22417] [21541] [28632] [23254] [3457]

#